Prosjektteam

Bilete av Ingjerd Skogseid, Forskar og Prosjektleiar

Ingjerd Skogseid (Prosjektleiar)

Vestlandsforsking

ingjerd.skogseid@vestforsk.no

Tlf: +47 91696016

Fagleg kompetanse: IKT og Regional utvikling, Endringsprosessar, Infrastruktur og Nettverksamarbeid

Ingjerd Skogseid har doktorgrad frå Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo og mastergrad i Information Science frå University of Pittsburgh PA, USA i 1993. Ho har arbeidd på Vestlandsforsking sidan 1995.


Bilete av Jon Gunnar Nesse, FørstelektorJon Gunnar Nesse

  Høgskulen i Sogn og Fjordane
  jon.nesse@hisf.no
  Tlf: +47  402 24 296
  Fagleg kompetanse: Næringsutvikling, Entreprenørskap
  Jon Gunnar er Siviløkonom med Høgare avdelings eksamen frå NHH 1978, og har hovudfag: Administrasjons- og åtferdsfag. Han har vore amanuensis ved SFDH/HSF frå 1984. Førstelektor ved HSF frå 1996.

Bilete av Ove Oklevik, FørstelektorOve Oklevik

  Høgskulen i Sogn og Fjordane
  ove.oklevik@hisf.no
  tlf: +47  5767 6323
  Fagleg kompetanse: Marknadsføring, innovasjon og entreprenørskap
  Ove har embetseksamen i samfunnsøkonomi frå Universitet i Oslo og PhD i marknadsføring frå Norges handelshøyskole. I 2002 vart han tilsett som høgskulelektor ved HiSF. Han er i dag førsteamanuensis ved same institusjon. Ove underviser i marknadsføring, metodefag og statistikk, ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. I tillegg deltek han på fleire forskningsprosjekt innan innovasjon, entreprenørskap og fornybar energi.

Bilete av Torbjørn ÅrethunTorbjørn Årethun

  Høgskulen i Sogn og Fjordane
  Torbjorn.Arethun@hisf.no
  tlf: +47 5767 6322
  Fagleg kompetanse: Næringsutvikling, Entreprenørskap
  Torbjørn er utdanna samfunnsøkonom frå Universitet i Oslo. I 2001 – 2003 var han tilsett som forskar ved Vestlandsforsking. I 2008 vart han tilsett som høgskulelektor ved HiSF. Han underviser i samfunnsøkonomiske fag, anvendt finans og metodefag ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Øyvind Heimset Larsen

Øyvind Heimset Larsen

Vestlandsforsking

ohl@vestforsk.no

tlf: +47 971 06 454

Fagleg kompetanse: Forskingsbasert samhandling med SMB, IKT og regional utvikling, bruk av breiband, internasjonalisering.

Øyvind har Siv. Ing frå Institutt for økonomi og teknologiledelse (IØT) ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet i 1998. Øyvind starta ved Vestlandsforsking i 2000. I 2001–2002 vikarierte han som høgskulelektor ved HSF med fagansvar for endringsprosessar og IT-leiing.


Bharat BhattaBharat P. Bhatta

bharat.bhatta@hisf.no

tlf: +47 57676317

Førsteamanuensis. Avdeling for økonomi, leiing og reiseliv.


Kristine Skarbø

Vestlandsforsking

ksk@vestforsk.no

tlf: +47 907 81 881

Fagleg kompetanse: Forvalting av biologisk mangfald, tilpassing til klimaendringar, klimaendringar og landbruk. Kristine har ein bachelorgrad i økologi og naturforvaltning og ein mastergrad i utviklingsstudium frå Universitetet for Miljø- og Biovitenskap. Våren 2012 fekk ho ein doktorgrad i antropologi frå University of Georgia, USA, med spesialisering i økologisk og miljøretta antropologi.


Guttorm Flatabø

Vestlandsforsking

gfl@vestforsk.no

tlf: +47 400 60 972

Fagleg kompetanse: IT og reiseliv, fri programvare, kunnskapsproduksjon og utvikling i nettsamfunn, sosiale nettverk. Guttorm har ein bachelorgrad i samfunnsvitskaplege fag med fordjuping i afrikastudiar frå Noregs teknisk- naturvitskaplege universitet (NTNU) i Trondheim i 2007 og jobbar på siste året med ein master i studiar av kunnskap, teknologi og samfunn.


Tidlegare prosjektmedarbeidarar

Anja Sire

Vestlandsforsking

Deltok i prosjektet: 15.05.2012–15.05.2013

asi@vestforsk.no

tlf: +47 416 31 774

Fagleg kompetanse: Regional utvikling, E-helse

Anja er Cand.Polit. med hovudfag i pedagogikk frå Universitetet i Oslo (2003).


Dag Myrvang

Høgskulen i Sogn og Fjordane

Deltok i prosjektet: 1.11.2011–30.11.2012

Høgskulelektor. Avdeling for økonomi, leiing og reiseliv


Geir Liavåg Strand
Vestlandsforsking

Deltok i prosjektet: 1.11.2011–30.4.2012

Fagleg kompetanse: IKT og regional utvikling, Bruk av breiband, Bedriftsutvikling og arbeidslivsforsking

Geir har PhD frå Institutt for Økonomi og Teknologiledelse (IØT) ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet i 2011.