Dagens klima

 

Prosessfase 1 Analysere klimasårbarhet - dagens klima from Vestlandsforsking WRNI

 

 • Vurdere sårbarheten til dagens klima
 • Betydningen av å vurdere sårbarhetene til dagens klima.
 • Hvordan identifisere gjeldende tilpasningsunderskudd
 • Sårbarheten til dagens klima kan være betydelig og bør behandles
 • Sårbarheten til den naturlige variasjonen av dagens klima kan være stor på grunn av for eksempel manglende vedlikehold av bygninger og fysisk infrastruktur.
 • Hvis slike tilpasningsunderskudd ikke blir gjort noe med, vil oppgaven med tilpasning til de fremtidige klimaendringene være mer alvorlig.
 • I noen tilfeller gjør usikkerheter det vanskelig eller umulig å vurdere sårbarheten til morgendagens klima. • I slike tilfeller er det eneste alternativet å vurdere sårbarheten overfor dagens klima. • Eksempler på relevante usikkerheter: – Vi vet ikke om klimaendringene vil føre til sterkere vind – Vi kan ikke vite det fremtidige mønsteret av nedbør i vår region – Vi vet ikke hvordan klimaendringene vil påvirke de forskjellige typene skred Dessai, S., & der Sluijs, J. v. (2007).
 • Mange tilfeller har de eksisterende  systemene av risikovurderinger bare tatt hensyn til risikoen i henhold til dagens klima.
 • Dagens klima Identifisere og håndtere tilpasningsunderskudd
 • Bruk eksisterende systemer for risikovurdering til å vurdere sårbarheten til dagens klima
 • Vurdere om å samle flere lokale data vil tillate vurdering av morgendagens klima på et senere tidspunkt
 • Vurdering av sårbarhet for dagens klima er et nødvendig utgangspunkt.
 • Sårbarheten til den naturlige variasjonen av dagens klima kan være betydelig på grunn av for eksempel manglende vedlikehold av bygninger og fysisk infrastruktur.
 • Tilpasningssvikt bør behandles før tilpasningstiltak. -Dersom slik tilpasningssvikt ikke behandles, vil oppgaven med tilpasning tilfremtidens klima være mer alvorlig.

<FARRIGE SIDE                                                                                           NESTE SIDE>