Klimatilpasning opplæringressurs

Klimaet endrer seg.

Selv om arbeidet fortsetter i et forsøk på å redusere påvirkningen, er dette alene ikke nok. Land og samfunn som allerede merker påvirkningen vet at klimatilpasning er nødvendig. Utfordringen ligger i det å vite hva de potensielle valgene er, men også hvilke av valgene som er de mest effektive og bærekraftige å velge.

Klimaendring vil påvirke alle sektorene av samfunnet, nasjonalt, regionalt og lokalt, og vil presentere planleggere og beslutningstakere med et nytt sett utfordringer og usikkerheter. Det er for eksempel et stort behov å dele kompetanse og informasjon, og ”nettbasert veiledning” har blitt utviklet med dette målet i tankene.

Storm Damage 2011, Sogn og Fjordane, Foto; Harald Vartdal/Fjordingen – Dagbladet 

 

Vestlandsforsking har i samarbeid med Clim-ATIC utviklet denne online tjenestepakken med informasjon som er gratis å bruke og som kan tilpasse følgende sammenhenger:

Som en transnasjonal tjeneste som kan gi relevant informasjon uavhengig av opprinnelsesland

Som en tverrsektorial tjeneste som kan gi relevant informasjon uavhengig av sektor

Som en informasjonstjeneste som kan nyttes uavhengig av nivået eller graden av klimapolitikkens utvikling

Denne innledende elektroniske opplæringstjenesten er utviklet for sub-nasjonale nivåer av regjeringen.

 

                                                                                                          NESTE SIDE>