Deltakarar

FOU-prosjektet har brei deltaking frå brukerane i ein dialoggruppe. Gruppa har desse deltakarane:

Tom Dybwad (Fylkesmannen), Cornelis Erstad (Sogndal kommune), Gro Skjelle Fimreite (Kaupanger IL), Per-Odd Grevsnes (Sogn Næring), Eli Helga Grimsen (Kjørnes camping), Eva Huke (Sogndal kommune), Nils Joakim Knagenhjelm (grunneigar), Magne Bruland Selseng (grunneigar), Lars Syrstad (Lurkalaget), Vegard Vereide (Sogn Terrengsykkel), Sverre Åsen (Sogndal IL, orientering) og Vidar Åsen (jaktguide).

Gruppa si rolle er å utvikle kunnskap og tiltak for å oppnå samordna bruk av utmarka.

Vitskapleg rådgivingsgruppe har desse deltakarane:  forskar Odd Inge Vistad (Norsk institutt for naturforskning), forskar Steve Taylor (West Highland College at University of the Highlands and Islands), høgskulelektor Lisbeth Dahle (Høgskulen i Sogn og Fjordane), FOU-leiar Stein Joar Hegland (Norsk hjortesenter), seniorrådgjevar Tom Dybwad (Fylkesmannen) og Eivind Brendehaug (Vestlandsforsking). Gruppa si rolle er å gi råd til forskarteamet og styringsgruppa.

Styringsgruppa er sett saman av: Jostein Aanestad (Sogndal kommune), Per-Odd Grevsnes (Sogn Næring) og Torgeir Skålid (Bratt Moro) og Eivind Brendehaug (Vestlandsforsking).

Forskingsteamet er sett saman av: Eivind Brendehaug (prosjektleiar), Agnes Brudvik Engeset (VF), Stein Joar Hegland og Odd-Inge Vistad.