Forslag til tiltak for sameksistens 2015

Presentasjon til dialogprosessen 20. april 2015 finn du her

presentasjon

Oppsummering av dialogmøte 9. mars 2015

9. mars 2015 vart det andre dialogmøte i prosjektet gjennomført. I første del av møtet hadde høgskulelektor Lisbeth Dahle eit foredrag om allemannsretten i Friluftslova. Andre del av møtet var viet dialogprosessen. Oppsummeringa finn du her

Oppsummering frå dialogmøte 2. mars 2015

Det var halde dialogmøte 2. mars 2015 på Fosshaugane campus. Referat frå møtet finn du her

Kommande møte

Det vert halde møte på Fosshaugane campus i Sogndal framover:

  • 2. mars kl. 11–15
  • 9. mars kl. 11–15
  • 25. mars kl. 19–22
  • 20 april kl. 11–15