Oppsummering av dialogmøte 9. mars 2015

9. mars 2015 vart det andre dialogmøte i prosjektet gjennomført. I første del av møtet hadde høgskulelektor Lisbeth Dahle eit foredrag om allemannsretten i Friluftslova. Andre del av møtet var viet dialogprosessen. Oppsummeringa finn du her

Oppsummering frå dialogmøte 2. mars 2015

Det var halde dialogmøte 2. mars 2015 på Fosshaugane campus. Referat frå møtet finn du her

Kommande møte

Det vert halde møte på Fosshaugane campus i Sogndal framover:

  • 2. mars kl. 11–15
  • 9. mars kl. 11–15
  • 25. mars kl. 19–22
  • 20 april kl. 11–15

Referat frå møte 4. februar

Vestlandsforsking inviterte til møte om dialogprosessen 4. februar. Referatet finn du her

Referat frå møte på Fosshaugane campus i Sogndal 7. januar 2015

Det vart halde informasjonsmøte om prosjektet for Sogn Terrengsykkel på Fosshaugane campus i Sogndal 7. januar 2015. Referat frå møtet kan du lesa / lasta ned på Dropbox.

Referat frå møte på Vesterland i Kaupanger 6. januar 2015

Det vart halde informasjonsmøte for grunneigarane på Vesterland i Kaupanger 6. januar 2015. Referat frå møtet kan du lesa / lasta ned frå Dropbox.

Referat frå møte i referansegruppa 26. november 2014

Referansegruppa heldt møte 26. november 2014, i samband med 2014 International Adventure Conference i Sogndal. Referat frå møtet kan lesast / lastast ned frå Dropbox.