Statistikk for besøk på turpostane, 2009-2013

Vertikal akse tal besøk. Kjelde: Kaupanger IL v/Gro Skjelle Fimreite

Figur turpostbesøk

Stengt for kommentarar.