Referat frå møte på Vesterland i Kaupanger 6. januar 2015

Det vart halde informasjonsmøte for grunneigarane på Vesterland i Kaupanger 6. januar 2015. Referat frå møtet kan du lesa / lasta ned frå Dropbox.

Stengt for kommentarar.