Referat frå møte i referansegruppa 26. november 2014

Referansegruppa heldt møte 26. november 2014, i samband med 2014 International Adventure Conference i Sogndal. Referat frå møtet kan lesast / lastast ned frå Dropbox.

Stengt for kommentarar.