Oppsummering av dialogmøte 9. mars 2015

9. mars 2015 vart det andre dialogmøte i prosjektet gjennomført. I første del av møtet hadde høgskulelektor Lisbeth Dahle eit foredrag om allemannsretten i Friluftslova. Andre del av møtet var viet dialogprosessen. Oppsummeringa finn du her

Stengt for kommentarar.