Publikasjoner

Fact sheet from the project published 18.03.2016

Journal article 2015: Dannevig, H., Aall, C., 2015. The regional level as boundary organization? An analysis of climate change adaptation governance in Norway. Environmental Science & Policy 54, 168–175. doi:10.1016/j.envsci.2015.07.001

Report 2015: Halvor Dannevig, Carlo Aall, Stein Bondevik, Lisbeth Dahle, Kyrre Groven, Eli Heiberg, Martin Miles og Asbjørn Rune Aa (2015): Arealplanlegging for framtidas klima, Samandragsrapport. VF-Notat 2015-5. Vestlandsforsking.

Internal paper 2015: Miles, M. (2015). Internt notat BS 2. Meteorologiske tidslinjer for casestudiene. Internt notat BS2. Bergen: Uni Research Climate/Bjerknessentret.

Internal paper 2014: Dannevig, H. Groven, K. Aall (2014) , Er dagens kommunale arealplanlegging i stand til å sikre samfunnet mot klimaendringar? VF-rapport 10/2014. Sogndal: Vestlandsforsking

Internal paper 2014: Aa, A.R., Bondevik, S. (2014) Skredfarevurdering – kva kommunane sjølve kan gjere i arbeidet med skredfarevurdering. Notat 8/14. Sogndal: Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Internal paper 2014: Aa, A. R., S. Bondevik (2014) Jord- og flaumskred dei siste 10.000 åra. Notat 6/14. Høgskulen i Sogn og Fjordane, Sogndal.

Internal paper 2014: Bondevik, S., Aa, A.R. (2014) Skred utløyst under uvêret Loke 14. november 2005. Notat 4/14. Sogndal: Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Internal paper 2014: Bondevik, S., Aa, A.R., Medgard, T.H., Osland, O.S. (2014) Skredet på Kjelsneset – ein ny utløysingsmekanisme for jordskred? Notat 7/14. Sogndal: Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Presentation 2014: Aall, Carlo, Kyrre Groven and Halvor Dannevig (2014): “What is worst: bad planning or bad weather?” Presentation at the Third Nordic International Conference on Climate Change Adaptation, Copenhagen August 25-27.

Presentation 2014: Dannevig, Halvor, Aall, Carlo and Groven, Kyrre “Adaptation governance at the sub-national level”. Presentation at  the Third Nordic International Conference on Climate Change Adaptation, Copenhagen August 25-27.

Internal paper 2013: Dannevig, H., Groven, K., Aall, C., Brevik, R. “Kva kan vi lære av historiske naturskadehendingar for betre tilpasning til klimaendringar?” VF-rapport nr 8/2013. Vestlandsforsking. 52 sider.

Poster presentasjon 2013: Groven, K., H. R. Brevik, Dannevig, H., I.  C. Aall and Rune Aa: “Historical records of natural hazards events as guidance for preventive spatial planning”. Poster presentert på European Climate Change Adaptation Conference i Hamburg 18.-20. mars.

Poster presentasjon 2012: Dannevig, H., C. Aall, K. Groven, I. Sælendsminde. 2012. “Spatial planning and safeguarding for a changing climate”. Poster presentert på Second International Nordic Adaptation Conference i Helsinki 30. august 2012. 

Rapport 2012: Heiberg, Eli. 2012. Ansvarsfordeling mellom kommune og stat i arbeidet med klimatilpasning. Vestlandforsking: Sogndal.