Overordna idé

Styrke muligheten til å forebygge klimarelaterte naturskader på fysisk infrastruktur gjennom gjennom regional- og lokal arealplanlegging. Hovedfokus vil være på å forebygge skader som kan komme som følge av klimaendringer. Prosjektet vil gjøre dette ved å:

1) Systematisere og analysere nylige erfaringer om hvorvidt klimarelaterte naturskadehendelser som omfatter fysisk infrastruktur kan relateres til svakheter i planlegging og oppfølging av vedtatte planer eller om de skyldes i hovedsak uforutsette klimaendringer.

2) På grunnlag av (1)

Utvikle et bedre kunnskapsgrunnlag og nye styringsverktøy for å bedre den kommunale og fylkeskommunale arealplanleggingens evne til å forebygge klimarelatert naturskade på fysisk infrastruktur, og

Utvikle innhold i undervisningsopplegg om naturskade, klimaendringer og arealplanlegging.