Artikkel på forskning.no med formidling av hovedfunna i prosjektet

Dei regionale forskingsfonda har  i samarbeid med Forsking.no publisert ei nettsak om resultata frå AREALKLIM-prosjektet. Saka kan du lese her.

Illustrasjonsfoto: NRK Sogn og Fjordane

Comments are closed.