AP2 rapporten brukt som grunnlag for oppslag i KLIMA og Klimatilpasning.no

CICEROs informasjonsavdeling har laget en sak basert på resultatene fra Arealklim, les mer her: http://www.cicero.uio.no/webnews/index.aspx?id=12130 og her http://www.miljodirektoratet.no/no/klimatilpasning_Norge/

Comments are closed.