AREALKLIM resultat brukt i DSB-kronikk

Foto: Oddleif Løseth, NRK

I siste utgave av Kommunal Rapport har direktør i DSB, Halvor Lea, en kronikk om høstens flomhendelser på Vestlandet hvor han etterlyser mer ressurser til forebygging av naturskade, og hvor han referte til resultatene fra AREALKLIMs arbeidspakke 2. Les kronikken her.

Comments are closed.