Vellykket seminar med NIFS og AREALKLIM i Oslo

cropped-Logo-AREALKLIM_FULLTITLE1-1.png

Det ble mye god erfaringsutveksling og kunnskapsdeling da prosjektene Naturfare – Infrastruktur – Flom – Skred (NIFS) og AREALKLIM holdt felles seminar i Jernbaneverkets auditorium i Oslo 5. november. Fra presentasjonene fra de ulike prosjektene kom det frem at dagens regelverk er et godt utgangspunkt for bedre forebygging av naturskade for fremtidige utbygginger, men det gjenstår noe for å kunne stille krav til kommunenes planlegging av overvannhåndtering og urban flom. NIFS-prosjektets gjennomgang av flomhendelsene i Gudbrandsdalen de siste årene viste at alle disse hadde rot i mennesklige inngrep. Fra AREALKLIM-prosjektet ble det fokusert på at kommunene har en utfordring både i forhold til kapasitet til å håndtere klimatilpasning i planleggingen og evne til å avdekke klimasårbarhet for eksisterende bebyggelse, og at eksisterende samarbeidsarenaer mellom fylkene og kommunene kan brukes for å styrke kommunenes innenfor dette temaet.

Presentasjonene fra seminaret er tilgjengelig her.

Comments are closed.