Mediaoppslag fra AREALKLIM i forbindelse med flommen på Vestlandet

I forbindelse med flommen på Vestlandet 28. oktober 2014 ble Carlo Aall intervjuet av NRK Sogn og Fjordane, Dagsavisen og Bergens Tidende:

NRK: http://www.nrk.no/sognogfjordane/darleg-planlegging-1.12014972

Dagsavisen: http://www.dagsavisen.no/samfunn/forsker-norge-ma-bygges-om/

Bergens Tidende: http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Forsker-mener-flomutsatte-hus-ma-flyttes-3231497.html

Comments are closed.