AREALKLIM-presentasjoner på Nordisk klimatilpasningskonferanse i København

Resultater fra AREALKLIM-prosjektet ble lagt frem i to ulike presentasjoner under Third International Nordic Adaptation Conference i København 25.-27. august i år. Kyrre Groven presenterte resultatene fra analysen av de historiske naturskadecasene, som viser at bedre planlegging og strengere tolkning av lovverket kunne avverget de fleste skadene. Halvor Dannevig holdt en presentasjon hvor han diskuterte fylkesleddets rolle i  klimatilpasningsarbeidet.

Aall, Carlo, Kyrre Groven and Halvor Dannevig (2014): “What is worst: bad planning or bad weather?” Presentation at the Third Nordic International Conference on Climate Change Adaptation, Copenhagen August 25-27.

Dannevig, Halvor, Aall, Carlo and Groven, Kyrre (2014) “Adaptation governance at the sub-national level”. Presentation at  the Third Nordic International Conference on Climate Change Adaptation, Copenhagen August 25-27.

Comments are closed.