Prosjektvev for Vestlandsforsking

Vestlandsforsking har ein del store prosjekt som krev at det blir lagt ut meir omfattande informasjon om prosjektet på nettet. For desse prosjekta har vi oppretta denne nettstaden og her finn de oversikt over kva prosjekt dette gjeld.

Adaptation Workshops – Sibiu, Romania
https://prosjekt.vestforsk.no/adaptationworkshopsromania

Fleirbruk av Kaupangerhalvøya
https://prosjekt.vestforsk.no/fleirbruk/

AREALKLIM – Arealplanlegging og beredskap for fremtidens klima
https://prosjekt.vestforsk.no/arealklim/

VRI Sogn og Fjordane 2011–2013
https://prosjekt.vestforsk.no/vri/

Clim-ATIC: Climate Change – Adapting to the Impacts, by Communities in Northern Peripheral Region
https://prosjekt.vestforsk.no/trainingforadaptation/